НҮҮР
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Инновэйшн Инвестмэнт ХК-ийн ТУЗ нь Монгол, Япон улсуудад мэдээллийн технологи, банк санхүү, бизнесийн чиглэлээр ажилласан, мэргэжлийн бөгөөд туршлагатай гишүүдээс бүрддэг. ТУЗ-ийн гишүүд нь Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх үед мэргэжлийн дагуу Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагын зөвлөх болон Монгол Улсын нөлөө бүхий технологийн компаниудын гүйцэтгэх удирдлага, боловсролын байгууллагын дэд профессороор ажиллаж байна.