НҮҮР
Байгууллагын бүтэц, хамт олон
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ХАМТ ОЛОН
Инновэйшн Инвестмэнт ХХК нь QPay үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах “ККТТ” ХХК, Мерчантуудад чиглэсэн үйлчилгээнүүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах “Дижитал Мерчант Сервисэс” ХХК гэх хоёр охин компанитай үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд группын толгой компани Инновэйшн Инвестмэнт ХХК нь группийн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, хөрөнгө оруулалт, одоогийн бэлэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжил, тэлэлтийг удирдан ажиллаж байна.
БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ

ХАМТ ОЛОН

 

Групп компанийн удирдлагын баг

ККТТ ХХК - ийн удирдлага

Байгууллагын эмэгтэй хамт олон

Байгууллагын эрэгтэй хамт олон