НҮҮР
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх үүднээс 2017 оны эхээр үүсгэн байгуулагч нар Японы IBM, Deloitte компани, орон нутгийн 30 банк хамтарсан Япон Улсад зохион байгуулагдсан “Finnovation Challenge”-д оролцож, эхний шатанд нийт 108 баг оролцсоноос шилдэг 18 багт шалгарч байсан түүхтэй.
ӨМНӨХ
1
2
3